Het geschiedde dat toen Judas zich had verhangen omdat hij Jezus had verraden, hij voor God in de hemel kwam te staan.
Doodsbang dat God hem naar de hel zou sturen voor deze afschuwelijke zonde, viel hij op zijn gelaat en smeekte: 'Alstublieft Heer, heb medelijden met mij!'

God antwoordde met zachte stem: 'Waar maak jij je druk over, Mijn geliefde zoon. Jij hebt iets groots verricht. Jij speelde een sleutelrol in de redding van de wereld. Door Jezus over te leveren aan zijn beulen, heb jij het mogelijk gemaakt dat de zonden van de wereld vergeven konden worden. Mijn wil had niet zonder jou kunnen worden vervolmaakt.'

Geschrokken van deze woorden vraagt Judas: 'Maar... Ik werd verleid door de duivel om hem te verraden. Ik had er dertig zilverstukken voor gekregen. Ik ben een verschrikkelijk mens!'

'Nee,' verzekert God hem, glimlachend, 'Jij bent een geweldig man. Ik zorgde ervoor dat de duivel jou verleidde om dat bloedgeld aan te nemen.'

Judas is met stomheid geslagen. 'Ik dacht dat u nooit iemand zou verleiden tot slechte daden.'

God antwoordt: 'Dat klopt. Dat zou ik ook nooit doen. Maar dit was dan ook niet slecht. Het was mijn goede wil dat hij zou lijden en sterven. Net zoals het mijn goede wil was dat jij hem zou verraden. Niets gebeurt zonder dat ik het wil. Heb jij zo weinig geloof in mij dat je twijfelt aan mijn kracht en wijsheid?’

Judas is verontwaardigd door God’s woorden. ‘Maar dat betekent dat U Jezus ook heeft verraden. Hij was een onschuldige man, Uw eigen zoon maar liefst, en U liet toe dat hij gruwelijk werd vermoord. U verliet hem op het moment dat hij U het meeste nodig had. Wat bent U voor een vader?!'

Woedend door Judas’ woorden buldert God: ‘Hoe waag jij het om over Mij te oordelen! Ik bood jou de hemel en eeuwige rijkdom en jij beantwoord mij met deze brutaliteit en verraad. Ik veroordeel jou tot de hel, voor eeuwig!’

En met die woorden verdwijnt Judas, schreeuwend en krijsend.

Gedurende de volgende uren zit God op Zijn troon. Ziedend van woede beleeft Hij de ontmoeting met Judas opnieuw en opnieuw. Dan kalmeert Hij en beseft dat Judas misschien wel gelijk heeft gehad. Uiteindelijk, dagen later, overweldigd door spijt en schuldgevoel over de dood van Jezus en Judas, vindt God een boom in een van de vele hemelse tuinen en verhangt zichzelf.

Verhaal: Aaron Van Voorhis
Muziek: Sara Afonso

Share | Download(Loading)