Jos de Keijzer vertrok op 43-jarige leeftijd naar Amerika om een grote evangelische droom na te jagen, die finaal in duigen viel. En 'down the rabbit hole' kwam er plek voor een nieuw verhaal.


V
erwijzingen naar aanleiding van deze episode:
Youth for Christ
- Apologetiek
- Bethel Seminary
- Wheaton College
- Gereformeerde kerk
- Het witte konijn
- James Baldwin
- The shooting of Philando Castle
- Wij van WC-eend
- Deconstructie
Jos de Keijzer - Faith Deconstruction: What it is and how it works
- Luther Seminary
- Maarten Luther
- Johannes Calvijn
- Philipp Melanchton
Slavoj Žižek
- Taede Smedes
- Chester O'Gorman - Demythologizing Revelation - Te gast bij Atheist Talk
- Jos de Keijzer - Bonhoeffer's Theology of the Cross
- Walther von Loewenich
- Jürgen Moltmann
- Gustavo Gutiérrez
- Radicale theologie: Klik, Klik
- God is dood
- Thomas Altizer
- Hegel
- Herman Finkers - Daar boven in de hemel

Muziek in deze episode is van Looped Exodus

Share | Download(Loading)